Arkivskap / Reoler / Sikkerhetskap etc. i stål og tre:

Fossafe  Arkivreoler, arkivskap, brann og sikkerhetskap etc. i stål.

Fumac   Standard reoler, skap etc. i tre både Classic og Design.